ถาม - ตอบ
    การเปิดบัญชี


ใครสามารถเปิดบัญชีกับ TISCOeTRADE ได้บ้าง
บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ให้บริการมีประเภทใดบ้าง
สามารถเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตได้อย่างไร
การเปิดบัญชีแบบวงเงินการซื้อขาย
การเปิดบัญชีแบบฝากเงิน
กรณีลูกค้ามีบัญชีซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่การตลาดอยู่แล้ว และต้องการเปิดบัญชีอินเทอร์เน็ตเพิ่มเติม ต้องทำอย่างไร
บริษัทคิดค่าบริการในการต่อเข้าสู่ระบบหรือไม่

ใครสามารถเปิดบัญชีกับ TISCOeTRADE ได้บ้าง

บุคคลธรรมดาที่มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ในวันที่เปิดบัญชีสามารถเปิดบัญชีได้ โดยบุคคลดังกล่าวจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างประเทศที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยหรือในต่างประเทศก็ได้

บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ให้บริการมีประเภทใดบ้าง

บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของ TISCOeTRADE มี 2 ประเภทคือ บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์แบบฝากเงิน (Cash Balance) และแบบวงเงินการซื้อขาย (Credit Line) ส่วนการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยบัญชีมาร์จิ้นยังไม่ได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

สามารถเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตได้อย่างไร

ท่านสามารถเปิดบัญชีกับ TISCOeTRADE ได้โดยการคลิกที่ปุ่ม "เปิดบัญชี" บนหน้า "TISCOeTRADE โฮมเพจ" และดำเนินการดังนี้

1.  กรอกข้อมูลใน "ใบลงทะเบียน" แล้วคลิก "ส่งข้อมูล"
2.  หลังจากที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว สามารถเลือกวิธีที่จะรับเอกสารได้ ไม่ว่าจะเป็นวิธีดาวน์โหลด หรือให้บริษัทส่งให้ทางไปรษณีย์ ทางอีเมล์หรือลูกค้าจะมารับด้วยตัวเอง
3.  หากท่านดาวน์โหลดเอกสาร กรุณากรอกข้อมูลในเอกสารเปิดบัญชีที่ได้รับให้ครบถ้วนพร้อมเซ็นชื่อกำกับทุกหน้า และส่งกลับมายังบริษัทตามที่อยู่ด้านล่างนี้ ในกรณีที่ท่านไม่ได้อยู่ใกล้กับสำนักงานของบริษัทหรือสำนักงานสาขา แต่ต้องการติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อ TISCOeTRADE ได้ที่ฮอทไลน์หมายเลข 0-2633-6430 ในเวลาทำการหรือที่อีเมล์ tiscoetrade@tisco.co.th

ที่อยู่บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
สำนักงานใหญ่ 48/8 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนสาทรเหนือ กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0 2633 6430 โทรสาร 0 2633 6450
สาขาเอสพละนาด 99 ศูนย์การค้าเอสพละนาด ชั้น 2 ห้อง 202-2 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2641 3251-2 โทรสาร 0 2641 3253
สาขาเชียงใหม่ 275/4 ชั้น 2 ถนนช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่
จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 0 5322 4722 โทรสาร 0 5322 4711
สาขานครปฐม 386, 388 หมู่ 8 ถ.เพชรเกษม ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์ 0 3421 1812 โทรสาร 0 3425 1676
สาขานครราชสีมา เทสโก้ โลตัส โคราช 719/5 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา
จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0 4425 7752 โทรสาร 0 4425 3752
สาขาอุดรธานี 227/21 ถ.อุดรดุษฎี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ 0 4224 6888 โทรสาร 0 4224 5793


การเปิดบัญชีแบบวงเงินการซื้อขาย

สำหรับลูกค้าที่ต้องการเปิดบัญชีแบบวงเงินการซื้อขาย จะต้องแสดงหลักฐานทางการเงินเพื่อขออนุมัติวงเงินซื้อขาย โดยการชำระค่าซื้อขายจะทำการผ่านบริการตัดบัญชีอัตโนมัติ 9 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารทิสโก้, ธนาคารนครหลวงไทย, ธนาคารทหารไทย และธนาคารธนชาติ ในวันทำการที่ 3 หลังจากที่ท่านมีรายการซื้อขาย

อัตราค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์

0.20 % ของมูลค่าที่ซื้อขาย + ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี

สำหรับนักลงทุนสัญชาติไทย:

1. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
2. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
3. เอกสารประกอบการพิจารณาเครดิต เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน สำเนารายการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
4. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากของบัญชีธนาคารที่ต้องการใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติเฉพาะหน้าที่มีชื่อ – นามสกุล เลขที่บัญชีและหน้าสุดท้ายที่มีรายการ
5. ค่าอากรแสตมป์ 30 บาท

สำหรับนักลงทุนสัญชาติต่างประเทศที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย:
1. สำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
2. สำเนาใบอนุญาตการทำงาน กรณีทำงานในประเทศไทย
3. A Notary of Public (ในกรณีที่ไม่สามารถมาเปิดบัญชีที่บริษัทได้ด้วยตนเอง)
4. เอกสารประกอบการพิจารณาเครดิต เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน สำเนารายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
5. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากเพื่อหักบัญชีธนาคารหน้าที่มีชื่อ – นามสกุล เลขที่บัญชีและหน้าสุดท้ายที่มีรายการ
6. ค่าอากรแสตมป์ 30 บาท

การเปิดบัญชีแบบฝากเงิน

สำหรับบัญชีแบบฝากเงิน ท่านจะต้องฝากเงินเริ่มต้นขั้นต่ำ 30,000 บาท ส่วนในการโอนเงินครั้งต่อไปจำนวนเท่าไหร่ก็ได้ไม่กำหนดขั้นต่ำ และบัญชีประเภทนี้จะได้รับดอกเบี้ยจากยอดเงินฝากคงเหลือที่ลูกค้ามีอยู่

อัตราค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์

0.15 % ของมูลค่าที่ซื้อขาย + ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี
สำหรับนักลงทุนสัญชาติไทย:
1. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
2. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
3. เอกสารประกอบการพิจารณาเครดิต เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน สำเนารายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
4. ค่าอากรแสตมป์ 30 บาท

สำหรับนักลงทุนสัญชาติต่างประเทศที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย:
1. สำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
2. สำเนาใบอนุญาตการทำงาน กรณีทำงานในประเทศไทย
3. เอกสารประกอบการพิจารณาเครดิต เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน สำเนารายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
4. ค่าอากรแสตมป์ 30 บาท

สำหรับนักลงทุนสัญชาติต่างประเทศที่อาศัยอยู่ต่างประเทศ:
1. สำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
2. A Notary of Public (ในกรณีที่ไม่สามารถมาเปิดบัญชีที่บริษัท)
3. เอกสารประกอบการพิจารณาเครดิต เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน สำเนารายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
4. ค่าอากรแสตมป์ 30 บาท

กรณีลูกค้ามีบัญชีซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่การตลาดอยู่แล้ว และต้องการเปิดบัญชีอินเทอร์เน็ตเพิ่มเติม ต้องทำอย่างไร

เนื่องจากบัญชีซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่การตลาดกับบัญชีอินเทอร์เน็ต เป็นคนละบัญชีกัน ดังนั้นหากลูกค้าสนใจเปิดบัญชีอินเทอร์เน็ตเพิ่มสามารถแจ้งกับเจ้าหน้าที่การตลาดของท่านเพื่อกรอกเอกสารการเปิดบัญชีได้

บริษัทคิดค่าบริการในการต่อเข้าสู่ระบบหรือไม่

TISCOeTRADE ไม่คิดค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมใดๆ ในการต่อเข้าสู่ระบบ แต่อย่างไรก็ตามท่านจะต้องเสียค่าบริการในการต่อใช้เครือข่ายระบบอินเทอร์เน็ตแก่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP)